final-conference

O projektu

E2BEBIS (Environmental and Economic BEnefits from Biochar clusterS in the Central area) je mezinárodní projekt, jehož hlavním cílem je zvýšit všeobecné povědomí o novém ekologickém přístupu k zemědělství – konkrétně o využití biouhlí.

E2BEBIS je dvouletý projekt se zaměřením na pět zemí EU – Itálii, Polsko, Slovensko, Slovinsko a Českou republiku, který je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Projekt E2BEBIS reaguje na mimořádný potenciál pyrolýzy a jejího produktu, ekologického hnojiva (biouhlí), které je odborníky považováno za udržitelný způsob likvidace odpadu, výroby zelené energie a produkce přísad do půdy.

V rámci projektu jsou podnikány následující kroky, které povedou k většímu využívání biouhlí ve Střední Evropě, ke zvýšení informovanosti o biouhlí a napomohou prosadit kvalitnější legislativní úpravu v zúčastněných státech:

1)     Projekt připraví otevření sedmi regionálních biouhelných klastrů, založených na pyrolýze, které budou využívat lokálně dostupnou biomasu. Tyto továrny budou vyrábět zelenou energii a biouhlí a po skončení projektu budou moci investoři zařízení nadále používat a rozvíjet.

2)     Průběžně jsou vytvářeny analýzy proveditelnosti, které společně s fungujícími továrnami poskytnou názorné příklady využití pyrolýzy a biouhlí a výrazně tak přispějí k jejich rozšiřování.

3)     E2BEBIS aktivně sleduje stav legislativy v jednotlivých účastnických státech a bude vytvářet a navrhovat konkrétní řešení pro zlepšení současného stavu legislativního rámce.

4)     Projekt bude aktivně informovat zainteresované osoby, úřady a firmy o možnostech a omezeních využívání biouhlí a přispěje tak k rozšíření obecného povědomí o pyrolýze a biouhlí.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone