final-conference

O projekcie

E2BEBIS – Środowiskowe i gospodarcze korzyści z utworzenia klastrów biowęglowych na obszarze Europy Środkowej

Piroliza polega na ogrzewaniu biomasy, takiej jak odpady rolnicze, w piecu warunkach  beztlenowych w celu wytworzenia czystej energii. Zamiast emitować zanieczyszczenia do powietrza, otrzymujemy z procesu stałą pozostałość o nazwie biowęgiel, który może przechowywać (sekwestrować) węgiel wyłapany w procesie wytwarzania energii. Badania naukowe pokazują, że biowęgiel jako produkt uboczny pirolizy może być wykorzystany dla licznych zastosowań w rolnictwie, sektorze budowlanym, elektronicznym, kosmetycznym i wielu innych przemysłach i sektorach.

W obecnej chwili nie zostały jeszcze zaktualizowane ramy prawne, uniemożliwiając pełne przyjęcie obiecującej technologii i dlatego biowęgiel, substancja podobna do węgla drzewnego, jest nadal uważany jako odpad do utylizacji. Poprzez adapcję pirolizy, przyjaznej środowisku technologii produkującej energię, otwiera nowe możliwości badania odpowiednich rozwiązań dla problemów ochrony środowiska dotyczących emisji CO2 i utylizacji odpadów.

E2BEBIS porusza problem ograniczonego stosowania biowęgla w Środkowej Europie, braku odpowiednich ram legislacych dla biowęgla na poziomie UE, jak również na poziomie krajowym w państwach uczestniczących w projekcie oraz niskiej świadomości potencjalnych korzyści z biowęgla wśród decydentów i innych zainteresowanych stron. Projekt trwa od czerwca 2012 r. do listopada 2014 r. i składa się z szeregu działań, ukierunkowanych na wszystkich zainteresowanych biowęglem (np. administracji publicznej, środowisk naukowych, sektora rolnictwa, dostawców i końcowych użytkowników energii) i mających na celu opracowanie dobrych praktyk związanych z biowęglem oraz wpływania na decydentów na wszystkich szczeblach.

Projekt jest finansowany w ramach programu Europa Centralna, który ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy państwami środkowoeuropejskimi, dla poprawy innowacyjności, dostępności i środowiska, jak również zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności miast i regionów w obszarze objętym Programem i poza nim.

Bardziej szczegółowo, projekt obejmuje:

  • spotkania i warsztaty mające na celu podnoszenie świadomości wśród zainteresowanych stron na temat potencjalnych korzyści płynących ze stosowania biowęgla,
  • utworzenie 7 regionalnych klastrów biowęglowych dla uruchomienia zakładów pirolizy w krajach uczestniczących,
  • działalności lobbingowej mającej na celu aktualizację odpowiednich ram legislacyjnych dotyczących biowęgla.

Projektowe konsorcjum składa się z 8 organizacji partnerskich z pięciu różnych krajów z obszaru programu Europy Centralnej:

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone