final-conference

O projektu

E2BEBIS – Okoljske in ekonomske koristi grozdov v  centralnem delu Evrope na področju bio-oglja

Glavni partner v projektu je Univerza iz Bologne (Italija), v partnerstvu pa sodeluje še 8 institucij iz 5-ih držav (Češka, Slovenija, Italija, Slovaška, Poljska). Projekt je sofinanciran s strani sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR.

Biomasa kot pomemben obnovljiv vir energije ima pomembno vlogo pri povečanju deleža oskrbe z energijo in zmanjševanju obremenjevanja okolja, hkrati pa predstavlja pomemben ukrep za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Uporaba biomase predstavlja enega izmed primarnih surovin, ki jih lahko s termičnim procesom pirolize pretvorimo v sekundarna goriva in za sektor agrokulture pomemben produkt, t.j. bio-oglje.

Bio-oglje se lahko pridela iz katerekoli odpadne biomase (les in  s procesom pirolize. Kakovostno bio-oglje je proizvedeno pri temperaturi od 500 do 700 st. C brez kisika, kjer nastanejo tudi plini kot koristno uporaben vir energije. S pirolizo pridobljen produkt bio-oglje ima visoko vsebnost ogljika, zato v zemlji ohranja vlago in pomaga rastlinam skozi obdobja suše, obdrži hranljive snovi in mikroorganizme, ki vplivajo na izboljšano rast pridelka.

Cilji projekta E2BEBIS:

1) Razvoj številnih ukrepov za vzpostavitev regionalnih grozdov, ki temeljijo na uporabi odpadne biomase za delovanje obratov pirolize.

2) Oblikovanje mednarodnega energetskega grozda in izvedba študije izvedljivosti za predlagane investicije, ki bodo zgled za nadaljnjo izkoriščanje termično naprednih tehnologij (piroliza) na lokalni/regionalni ravni za produkcijo bio-oglja (hranilo), sinteznega plina in bio-olja (gorivo).

3) Pregled dejanskega stanja tehnologij in zakonodajnih okvirjev za visoko-termične tehnologije in vzpostavitev ukrepov za uporabo tovrstnih čistih tehnologij.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone