55 sposobów na zastosowanie biowęgla

Biowęgiel jest czymś znacznie więcej niż tylko dodatkiem do gleby. Itaka-Instytut ze Szwajcarii zidentyfikował łącznie 55 możliwych zastosowań biowęgla w różnych dziedzinach gospodarki, takich jak rolnictwo, sektor budowlany, odkażanie, produkcja biogazu z odpadów, przetwarzanie odpadów i wody pitnej, a także w przemyśle, elektronice, metalurgii, kosmetyce, wyrobach przemysłu włókienniczego, itd.

Po dodaniu do gleby, biowęgiel zwiększa jej żyzność poprzez regulowanie poziomu składników odżywczych, co znacząco może wpłynąć na zwiększenie plonów rolniczych. Stosowanie biowęgla w hodowli zwierząt wpływa na redukcję odorów oraz zwiększa ogólny dobrobstan zwierząt. W sektorze budowlanym jest on doskonałym izolatorem budynków i regulatorem wilgotności. W Azji biowęgiel dodaje się do wyrobów włókienniczych co wpływa na zmniejszeni potliwości.

Wyczerpujący wykaz możliwych zastosowań biowęgla można znaleźć pod linkiem Ithaka-Institute.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone
Napisano w News
Events
  • No Events